Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie realizuje projekty finansowane ze środków publicznych tj. Unii Europejskiej, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, Gminy Miejskiej Kraków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

PROJEKTY

Jak powstają projekty?

Wszystkie realizowane przez Stowarzyszenie projekty są projektami autorskimi i stanowią odpowiedź na potrzeby pojawiające się w otaczającej nas rzeczywistości


KROK 1

Dostrzegamy obszar, który w naszej ocenie potrzebuje zmian/wsparcia itp.

KROK 2

Piszemy projekty i składamy go w instytucji aby uzyskać środki na jego realizacje

KROK 3

Po uzyskaniu finansowania przystępujemy do realizacji zadania

KROK 4

Po zakończeniu realizacji zadania składamy sprawozdanie finansowe i merytoryczne do instytucji finansującej

Urząd
Marszałkowski

W 2018 i 2019 roku zrealizowaliśmy projekty korzystając ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Miasto
Kraków

Pierwsze dofinansowanie projektu ze środków Gminy Miejskiej Kraków otrzymaliśmy w 2014 roku, od tego czasu każdego roku realizujemy kilka projektów współfinansowanych z GMK


Ministerstwo
Zdrowia

Od 2013 roku realizujemy zadania finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia

KONTACT

Realizujmy projekty
wspólnymi siłami


Jeśli chcesz uzyskać informację na temat możliwej współpracy przy realizacji projektów bądź chcesz skorzystać z naszej oferty