ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

2015

 • Klub Abstynenta „Pod Mocnym Aniołem” Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

 

 • „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie”. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

2016

 • „Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych? – szkolenie adresowane do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem od czynności”.  Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 • Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 • „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie”. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

2017

 • Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży – szkolenie adresowane do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych) realizujących programy profilaktyczne w szkołach. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 • Gotowi na sukces – program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

 • CANDIS –  krótkoterminowy program terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 • Niebieski Punkt – niskoprogowy progam redukcji szkód adresowany do używających narkotyków. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 • Specjalistyczny program terapii poznawczo-behawioralnej skierowany od osób uzależnionych od pracy, ich bliskich i rodzin realizowany w placówce CM UNIMED ul. Młodej Polski 7 w Krakowie. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 • Cuder – Kompleksowy program profilaktyki zintegrowanej. Zadanie współfinansowane było ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.