Centrum Wsparcia Rodzin ul. Lubelska 4

Projekt realizowany przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie


 Centrum Wsparcia Rodzin zlokalizowane jest przy ul. Lubelskiej 4/2 w Krakowie i świadczy następujące usługi:

1. Specjalistyczne Usługi Wspierania Rodziny adresowane do uczestników projektu "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społeczenie"

Wsparciem w ramach centrum objętych zostanie 40 rodzin z dzieckiem do 18 roku życia, w których co najmniej jeden z członków jest osobą:
- uzależnioną,
- chorującą psychicznie,
- niepełnosprawną.

2. Usługi Wzmacniające i odbudowujące naturalny system wsparcia tj. rodzinę adresowane do uczestników projektu "Aktywni Zawodowo - Aktywni Społeczenie"

Wsparciem obejmowane są rodziny których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Nasi specjaliści realizować będą poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychospołeczne, grupy edukacyjno-wspierające i treningi umiejętności psychospołecznych, terapię indywidualną, terapię rodzinną, terapię grupową.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
mail: centrum@ptpws.pl
tel. 790 716 790


BUY NOW