Centrum Wsparcia Rodzin

W okresie od sierpnia 2019 roku do kwietnia 2022 roku Stowarzyszenia realizuje zadanie pn. Centrum Wsparcia Rodzin.

Centrum Wsparcia Rodzin zlokalizowane jest przy ul. Lubelskiej 4/2 w Krakowie i świadczy Specjalistyczne Usługi Wspierania Rodziny adresowane do uczestników projektu “Aktywni Zawodowo – Aktywni Społeczenie”

Wsparciem w ramach centrum objętych zostanie minimum 30 rodzin z dzieckiem do 18 roku życia, w których conajmniej jeden z członków jest osobą:
– uzależnioną,
– chorującą psychicznie,
– niepełnosprawną.

Nasi specjaliści realizować będą poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychospołeczne, grupy edukacyjno-wspierające i treningi umiejętności psychospołecznych.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
mail: centrum@ptpws.pl
tel. 790 716 790