LIFESTYLE TRAINING – program wczesnej interwencji skierowany do dzieci i młodzieży nadmiernie korzystających z Internetu/komputera, ich bliskich i rodzin

W okresie styczeń –  grudzień 2019 realizujemy projekt Lifestyle Training – program wczesnej interwencji skierowany do dzieci i młodzieży nadmiernie korzystających z Internetu/komputera, ich bliskich i rodzin.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program wczesnej interwencji adresowany będzie do:

  1. młodzież w wieku 11 – 19 lat używające komputera/Internetu problemowy (z wyłączeniem uzależnienia);
  2.  młodzież w wieku 11 – 19 lat która szczególnie zagrożona jest rozwojem problemów wynikających z uzależnieniami behawioralnymi, w związku  z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi;
  3. członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1-2 powyżej

Działania grupowe skierowane do młodzieży:

– warsztaty umiejętności psychospołecznych

– grupy wsparcia

Działania indywidualne skierowane do młodzieży:

– interwencje kryzysowe

Działania indywidualne skierowane do członków rodzin:

– poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

– poradnictwo prawne

Działania grupowe skierowane do członków rodzin:

– zajęcia edukacyjno-informacyjne

W założeniu cele oddziaływań podejmowany w ramach programu wczesnej interwencji będą miały korektywny wpływ na częstotliwość i sposób korzystania z sieci internetowej/komputera, a także zwiększą świadomość w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Do udziału w projekcie można zgłosić się:

– telefonicznie tel. 12 415 81 12

– mailowy rejestracja@unimed-nzoz.pl

– osobiście w rejestracji ul. Młodej Polski 7

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministra Zdrowia

BUY NOW