GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA DZIECI Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

W okresie od sierpnia do grudnia 2018 prowadzimy grupę psychoeduacyjną skierowaną do dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w grupie wiekowej 6-12 lat.

Grupa jest otwarta co oznacza że uczestnicy mogą dołączać na każdym jej etapie. Skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat.

Spotkania grupy odbywają się co 2 tygodni tygodnie we wtorki (tj. 04.09,18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.12, 11.12.2018r.) w godz. 16:30 – 18:30. w siedzibie PAL, ul. Dąbrówki 7/3-4 (w sąsiedztwie Placu Bohaterów Getta).

Tematy zaplanowane do realizacji:

  1. wzmacnienia pozytywnego obrazu siebie;
  2. podnoszenie poczucia własnej wartości;
  3. nauka konstruktywnego wyrażania uczuć;
  4. rozpoznawanie własnych emocji i uczuć;
  5. radzenie sobie z trudnymi emocjami;
  6. uczenie się rozwiązywania konfliktów;
  7. praca nad zwiększniem kompenetcji społecznych;
  8. kształtowanie umiejętności konstruktywnych zachowań społecznych.

Zadanie realizowane jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie mail projekty@unimed-nzoz.pl lub telefonicznie (12) 415 81 12 w godzinach od 8.00 do 16.00 – prosząc o rozmowę z p. Aleksandrą Płoską.

BUY NOW