TUR DE PARENTS – Trening Umiejętności Rodzicielskich

W okresie styczeń – grudzień 2018 realizujemy projekt TUR DE PARENTS – Trening Umiejętności Rodzicielskich.

W trakcie udziału w programie uczestnicy:

– będą poznawać warunki sprzyjające budowaniu zdrowej relacji w rodzinie,

– będą poznawać istotę rodzicielstwa bliskości,

– będą rozbudzać wrażliwość na potrzeby i uczucia dziecka,

– będą wzbogacać wiedzę na temat życia uczuciowego w rodzinie,

– będą nabywać umiejętności aktywnego słuchania,

– będą poznawać sposoby jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami,

– będą uczyć się budować  poczucie wartości u dziecka,

– będą uczyć się rozpoznawać jaki wpływ mają doświadczenia życiowe na postawy rodzicielskie,

– będą wzmacniać poczucie własnej kompetencji,

– będą rozpoznawać zasoby własnych i partnera,

– będą doskonalić umiejętności rodzicielskie tj. komunikacja, rozpoznawanie uczuć, wyznaczanie granic,

– będą rozwijać umiejętności identyfikowania barier w komunikacji i ich przezwyciężania,

– lepiej poznają swoje dziecko,

– będą kształtować świadomość wychowawczą,

– będą wzmacniać umiejętności członków rodziny w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii,

– posiądą wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

– rodziców którzy mają trudności w relacjach ze swoimi dziećmi,

– rodziny, w których występuje problem narkotykowy (rodzice i inni bliscy zagrożonych narkomanią, używających narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych),

Program Trening Umiejętności Rodzicielskich jest realizowany w formie 2 warsztatów psychologicznych (16 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi około 10-12 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

W ramach realizacji zadania podejmowane są następujące działania:

– warsztaty umiejętności wychowawczych;

– poradnictwo rodzinne;

– poradnictwo prawne.

Do udziału w projekcie można zgłosić się:

– telefonicznie tel. 12 415 81 12

– mailowy rejestracja@unimed-nzoz.pl

– osobiście w rejestracji ul. Młodej Polski 7

BUY NOW