PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin

W okresie styczeń – grudzień 2019 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt pt. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin. Punkt zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Lubelskiej 4/2.


Punkt konsultacyjny skierowany jest do (osoby powyżej 13 roku życia):

  1. Patologiczni hazardziści lub osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii;
  2. Patologiczni hazardziści lub osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii;
  3. Rodziny i bliscy osób uzależnionych

Punkt konsultacyjny jest czynny :

Poniedziałek 15.00 -18.00

Wtorek 8.00 – 16.00

Środa 10.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 16.00 

Piątek 15.00 – 17.00

W ramach działania punktu podejmowane są następujące działania:

  1. Skierowane do osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z uzależnień behawioralnych polegające na  wsparciu psychologicznym i terapeutycznym, służącym zmotywowaniu osób uzależnionych od hazardu lub uzależnionych od innych czynności do podjęcia leczenia w tym zakresie:

– interwencje kryzysowe

– poradnictwo rodzinne

– konsultacje prawne

– doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów

  1. Skierowane do osób uzależnionych po odbytym leczeniu polegające na realizacji działań z zakresu oferty postterapeutycznej, służącej podtrzymaniu uzyskanych w trakcie terapii efektów:

– grupy zapobiegania nawrotom

– wsparcie procesu readaptacji

  1. Skierowane do członków rodzin i bliskich osób uzależnionych służące udzieleniu im wsparcia:

–  interwencje kryzysowe

– poradnictwo rodzinne

– konsultacje prawne

– doradztwo finansowe w zakresie optymalnego spłacania długów

– zajęcia edukcyjno-informacyjne

W ramach punktu konsultacyjnego jest możliwość także uzyskania konsultacji telefonicznej. Został uruchomiony specjalny numer telefonu w ramach którego dyżurują terapeuci (przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych) udzielający porad dla osób uzależnionych behawioralnie, ich bliskich i rodzin.

NUMER TELEFONU: 12 415 81 12

Telefon czynny jest w godzinach:

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 20.00

Porady udzielane są także drogą mailową projekty@unimed-nzoz.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministra Zdrowia

BUY NOW