POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Tożsamość

Co sprawia że Polskie Towarzystwo Przecidziałania Wykluczeniu Społecznemu jest unikalne?
Go to Wartości

Wartości

Nasze projekty realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: transparentność, trwałość, systemowość, inicjatywność oraz jakość.

Go to STATUT

STATUT

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami. Realizujemy projekty w sposób transparentny i jawny.

Go to DANE REJESTROWE

DANE REJESTROWE

Jedynie profesjonalnie zorganizowane, systematyczne i długofalowe działania przynoszą oczekiwane efekty. Działania realizwane doraźnie i przypadkowo są nie tylko nieskuteczne, ale często przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego.

Go to SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

Działalność merytoryczna i finansowa Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu jest działalnością jawną, z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne.

PRZEJDŹ DO STRONY CENTRUM MEDYCZNEGO UNIMED

O Stowarzyszeniu

Innowacyjność to również cecha organizacji pozarządowych.
Kluczem realizacji zadań jest ich jakość

Osoby związane CENTRUM MEDYCZNYM UNIMED sp. z o.o. podjęły się zrealizowania wspólnej inicjatywy niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w związku z takimi zjawiskami, jak: alkoholizm, narkomania, niewystarczająca profilaktyka medyczna, brak świadomości i wiedzy prawnej oraz finansowej. Z uwagi na powyższe zostało powołane do życia POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, w ramach którego członkowie towarzystwa niosą na zasadach wolontariatu pomoc osobom potrzebującym.

  • oparta na wieloletnim doświadczeniu to nasz największy kapitał

  • Nieustannie podnosimy kwalifikacja zatrudnionej kadry

  • Zaufanie we wzajemnych relacjach z beneficjentami i partnerami jest gwarantem efektywności naszych działań

  • PTPWS to dynamicznie rozwijająca się organizacja i pełna idealów społeczność

CZŁONKOWIE

Zarządzania nauczyliśmy się w prywatnym przedsiębiorstwie. Zdobytą wiedzę i umiejętności łączymy w Stowarzyszeniu z wrażliwością na sprawy społeczne.

Konrad Kuhn

Prezes Stowarzyszenia
Radca prawny nr wpisu w OIRP Kraków Kr-1991, wykształcenie wyższe prawnicze. Koordynuje projekty od strony administracyjno-finansowej.

Agata junger-kłosowska

Wice Prezes Stowarzyszenia
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońslkiego. Koordynuje projekty od strony organizacyjno-merytorycznej. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie

REKOMENDACJE

PRZEJDŹ DO STRONY KURSÓW REEDUKACYJNYCH DLA KIEROWCÓW

PROJEKTY

Sprawdź jakie projekty obecnie realizujemy

Napisz do nas

Jeśli chcesz skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz